Get-SyslogServer

Streszczenie

Pobiera punkt końcowy serwera syslog.

Składnia

Get-SyslogServer [-AsJob]

Przykłady

Przykład 1

Get-SyslogServer

Parametry

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Następne kroki

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do uprzywilejowanego punktu końcowego i korzystania z niego, zobacz Używanie uprzywilejowanego punktukońcowego w Azure Stack Hub .