Stop-AzureStack

Streszczenie

Zatrzymuje wszystkie Azure Stack Hub usługi.

Składnia

Stop-AzureStack [[-TimeoutInSecs] <Object>] [-AsJob]

Opis

Zatrzymuje wszystkie Azure Stack i zatrzymuje komputery fizyczne, na których Azure Stack Hub jest uruchomiona.

Parametry

-TimeoutInSecs

Maksymalny czas, po którym wykonywanie zostanie zatrzymane.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: 2400
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Następne kroki

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do uprzywilejowanego punktu końcowego i korzystania z niego, zobacz Używanie uprzywilejowanego punktukońcowego w Azure Stack Hub .