Powering on and repairing a scale unit node (Zasilanie i naprawianie węzła jednostki skalowania)

Kroki

Aby naprawić i przywrócić węzeł jednostki skalowania do produkcji, należy uruchomić procedurę Azure Stack Hub naprawy.

Uwaga

Procedura naprawy trwa około trzech godzin.

 1. W portalu administration (Administracja)wybierz węzeł i wybierz pozycję Repair (Napraw).

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę

 2. Podaj adres IP kontrolera BMC odpowiadający naprawianemu węzłem, a następnie wybierz pozycję Napraw.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę

 3. Monitoruj postęp w okienku powiadomień:

  Zrzut ekranu przedstawiający wyświetlane okienka

  Uwaga

  Jeśli procedura naprawy nie zostanie ukończona w ciągu trzech godzin lub wystąpi problem, otwórz przypadek z Pomoc techniczna Microsoft w celu dalszego rozwiązywania problemów.

  Po zakończeniu procesu naprawy węzeł powraca do stanu Operacyjnego uruchomienia.