Dokumentacja dotycząca aprowizacji w chmurze programu Azure AD Connect

Aprowizacja w chmurze pomaga uprościć i zautomatyzować zarządzanie użytkownikami lokalnymi dzięki przechowywaniu wszystkich danych w chmurze.