Dokumentacja tożsamości urządzeń usługi Azure AD

Dowiedz się, jak skonfigurować tożsamości urządzeń i zarządzać nimi w usłudze Azure AD.