Dokumentacja usług Azure Analysis Services

Dowiedz się, jak skonfigurować modelowanie danych za pomocą usług Analysis Services w chmurze. W dokumentacji pokazano, jak utworzyć rozwiązanie służące do przeprowadzania analizy biznesowej w przedsiębiorstwach przy użyciu modeli danych tabelarycznych.