Dokumentacja usługi App Service

Usługa Azure App Service umożliwia tworzenie i hostowanie aplikacji internetowych, zapleczy aplikacji mobilnych oraz interfejsów API RESTful w wybranym języku programowania bez zarządzania infrastrukturą. Oferuje automatyczne skalowanie i wysoką dostępność, obsługuje systemy Windows i Linux, a także umożliwia używanie wdrożeń zautomatyzowanych z usług GitHub i Azure DevOps oraz dowolnych repozytoriów Git. Dowiedz się, jak używać usługi Azure App Service, korzystając z przewodników Szybki start, samouczków i przykładów.

5-minutowe przewodniki Szybki start

Dowiedz się, jak wdrożyć pierwszą aplikację w chmurze za pomocą usługi App Service:

Dowiedz się, jak wdrożyć swój kod:

Samouczki krok po kroku

Dowiedz się, jak wdrażać i monitorować bezpiecznie aplikacje internetowe na platformie Azure i zarządzać nimi

  1. Tworzenie aplikacji za pomocą platformy .NET i usługi Azure SQL DB lub platformy Node.js z usługą MongoDB
  2. Mapowanie istniejącej domeny niestandardowej na aplikację
  3. Powiązywanie istniejącego certyfikatu SSL z aplikacją
  4. Dodawanie usługi CDN do aplikacji

Rozwijanie umiejętności dzięki środowisku Microsoft Learn

Więcej interakcyjnych zasobów szkoleniowych...

Bezpłatne szkolenie wideo firmy PluralSight

Przykłady

Znajdowanie skryptów umożliwiających zarządzanie typowymi zadaniami.

Dokumentacja