Dokumentacja usługi App Service

Usługa Azure App Service umożliwia tworzenie i hostowanie aplikacji internetowych, zapleczy aplikacji mobilnych oraz interfejsów API RESTful w wybranym języku programowania bez zarządzania infrastrukturą. Oferuje automatyczne skalowanie i wysoką dostępność, obsługuje systemy Windows i Linux, a także umożliwia używanie wdrożeń zautomatyzowanych z usług GitHub i Azure DevOps oraz dowolnych repozytoriów Git. Dowiedz się, jak używać usługi Azure App Service, korzystając z przewodników Szybki start, samouczków i przykładów.

5-minutowe przewodniki Szybki start

Dowiedz się, jak wdrożyć pierwszą aplikację w chmurze za pomocą usługi App Service:

Dowiedz się, jak wdrożyć swój kod:

Samouczki krok po kroku

Dowiedz się, jak wdrażać i monitorować bezpiecznie aplikacje internetowe na platformie Azure i zarządzać nimi

  1. Tworzenie aplikacji za pomocą platformy .NET i usługi Azure SQL DB lub platformy Node.js z usługą MongoDB
  2. Mapowanie istniejącej domeny niestandardowej na aplikację
  3. Zabezpieczanie niestandardowej nazwy DNS przy użyciu powiązania SSL w usłudze Azure App Service
  4. Dodawanie usługi CDN do aplikacji

Rozwijanie umiejętności dzięki środowisku Microsoft Learn

Więcej interakcyjnych zasobów szkoleniowych...

Bezpłatne szkolenie wideo firmy PluralSight

Samples

Znajdowanie skryptów umożliwiających zarządzanie typowymi zadaniami.

Dokumentacja