Przeglądanie architektury platformy Azure

Znajdź diagramy architektury i opisy technologii dla architektur referencyjnych, rzeczywiste przykłady architektury chmur i pomysły rozwiązań dla typowych obciążeń na platformie Azure.