Przeglądanie architektury platformy Azure

Znajdź diagramy architektury i opisy technologii dla architektur referencyjnych, rzeczywistych przykładów architektur w chmurze i rozwiązań dla typowych obciążeń na platformie Azure.