Marketing cyfrowy przy użyciu usługi Azure Database for MySQL

Application Insights
Cache for Redis
Content Delivery Network
Database for MySQL
Web Apps

Pomysł rozwiązania Solution Idea

Jeśli chcesz się dowiedzieć, Rozszerz ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji, szczegóły dotyczące implementacji, wskazówki dotyczące cen lub przykłady kodu, powiadom nas o opinii usługi GitHub.If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Zaangażuj klientów na całym świecie dzięki rozbudowanym, spersonalizowanym funkcjom marketingu cyfrowego.Engage with customers around the world with rich, personalized digital marketing experiences. Szybko Twórz i uruchamiaj kampanie cyfrowe, które są automatycznie skalowane na podstawie popytu klientów.Quickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand.

ArchitekturaArchitecture

Diagram architektury Pobiera plik SVG z tej architektury.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.