Aplikacje do zarządzania finansami korzystające z usługi Azure Database for PostgreSQL

App Service
Database for PostgreSQL
Power BI

Pomysł rozwiązania Solution Idea

Jeśli chcesz się dowiedzieć, Rozszerz ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji, szczegóły dotyczące implementacji, wskazówki dotyczące cen lub przykłady kodu, powiadom nas o opinii usługi GitHub.If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Bezpiecznie Przechowuj dane o kluczowym znaczeniu i udostępniaj analizę wysokiej wartości i szczegółowe dane dla użytkowników przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń i wydajności.Securely store critical data and provide high-value analytics and insights over aggregated data to users, using in-built security and performance.

ArchitekturaArchitecture

Diagram architektury