Asystent ds. handlu detalicznego z możliwościami wizualnymi

App Service
Wyszukiwanie niestandardowe Bing
Wyszukiwanie wizualne Bing
Usługa bota
Language Understanding

Pomysł na rozwiązanie

Jeśli chcesz, abyśmy rozszerzyli ten artykuł o więcej informacji, takich jak potencjalne przypadki użycia, alternatywne usługi, zagadnienia dotyczące implementacji lub wskazówki dotyczące cen, daj nam znać, GitHub opinie!

Asystent ds. sprzedaży detalicznej lub planista urlopu może pomóc klientom w interakcjach z botem biznesowym i udostępnić sugestie na podstawie informacji wizualnych.

Architektura

Diagram architektury Pobierz format SVG tej architektury.

Przepływ danych

  1. Użytkownicy korzystają z asystenta biznesowego
  2. Asystent rozumie kontekst z usługi LUIS
  3. Asystent przekazuje kontekst wizualizacji do interfejsu API Bing wyszukiwanie wizualne API
  4. Opcjonalnie bot uzyskuje więcej informacji dla zapytań użytkowników wyłącznie z Twojej domeny przy użyciu interfejsu API Bing wyszukiwania niestandardowego

Składniki

Następne kroki