Azure Policy wbudowane definicje dla Azure Attestation

Ta strona jest indeksem Azure Policy wbudowanych definicji zasad dla Azure Attestation. Aby uzyskać Azure Policy wbudowanych dla innych usług, zobacz Azure Policy wbudowane definicje.

Nazwa każdej wbudowanej definicji zasad jest linkiem do definicji zasad w Azure Portal. Użyj linku w kolumnie Wersja, aby wyświetlić źródło w repozytorium Azure Policy GitHub.

Azure Attestation

Nazwa
(Azure Portal)
Opis Efekt(y) Wersja
(GitHub)
Azure Attestation powinni używać prywatnych punktów końcowych Prywatne punkty końcowe zapewniają sposób łączenia dostawców Azure Attestation z zasobami platformy Azure bez wysyłania ruchu przez publiczny Internet. Uniemożliwiając dostęp publiczny, prywatne punkty końcowe pomagają chronić przed niepożądanym dostępem anonimowym. AuditIfNotExists, Disabled 1.0.0

Następne kroki