Monitorowanie, analiza dzienników, informacje o rozliczeniach, Azure Portal (SQL Managed Instance)

W tym artykule wymieniono dodatkowe funkcje, które można Azure Arc usługami danych z włączoną obsługą usługi.

Doświadczenia

Azure Data Studio to międzyplatformowe narzędzie bazy danych dla specjalistów ds. danych korzystające z rodziny Microsoft lokalnych i chmurowych platform danych w systemach Windows, MacOS i Linux. Azure Data Studio oferuje nowoczesne środowisko edytora z technologią IntelliSense, fragmentami kodu, integracją kontroli źródła i zintegrowanym terminalem. Jest on zaprojektowany z myślą o użytkownikach platformy danych z wbudowanymi wykresami zestawów wyników zapytania i dostosowywalnych pulpitów nawigacyjnych.

Monitoruj przy użyciu Grafana

Grafana to wieloplatformowa aplikacja internetowa do analiz typu open source i interaktywna wizualizacja. Udostępnia wykresy, wykresy i alerty dla sieci Web w przypadku połączenia z obsługiwanymi źródłami danych. Jest rozszerzalny za pomocą systemu wtyczki. Użytkownicy końcowi mogą tworzyć złożone pulpity nawigacyjne monitorowania przy użyciu zapytania interaktywnego.

Log Analytics za pomocą Kibana

Kibana to pulpit nawigacyjny wizualizacji danych open source dla Elasticsearch. Zapewnia możliwości wizualizacji w oparciu o zawartość indeksowaną w klastrze Elasticsearch. Użytkownicy mogą tworzyć słupki słupkowe, liniowe i punktowe, a także wykresy kołowe i mapy na duże ilości danych.

Następne kroki