Dokumentacja produktów Chef Software na platformie Azure

Dowiedz się, jak używać produktów Chef Software do wdrażania zasobów platformy Azure i zarządzania nimi.