Dokumentacja usługi Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB to rozproszona globalnie wielomodelowa usługa bazy danych firmy Microsoft do obsługi obciążeń operacyjnych i analitycznych. Oferuje funkcję wielowzorcowości, zapewniając automatyczne skalowanie przepływności, zasobów obliczeniowych i magazynu.

Tworzenie aplikacji za pomocą interfejsu API Cassandra

Szybki start

Przewodnik z instrukcjami