Dokumentacja dotycząca usługi Azure Data Catalog

Informacje o sposobie używania usługi Data Catalog w celu ułatwiania organizacjom i zespołom odnajdywania i interpretowania źródeł danych oraz korzystania z nich. Samouczki, dokumentacja interfejsu API REST oraz inne dokumenty przedstawiające planowanie i konfigurowanie repozytorium danych, w którym konsumenci danych mogą odnaleźć dostępne źródła danych i uzyskać wiedzę zamieszczaną przez ekspertów z danej dziedziny.

5-minutowe przewodniki Szybki start

Dowiedz się, jak wdrożyć pierwszą usługę Azure Data Catalog:

Samouczki krok po kroku

Dowiedz się, jak rejestrować, wyszukiwać, opatrywać adnotacjami i usuwać zasoby w usłudze Azure Data Catalog oraz zarządzać nimi:

Dokumentacja