^ Operator (znak caret)

Zwraca bitowe wykluczanie OR (XOR) z expr1 i expr2 .

Składnia

expr1 ^ expr2

Argumenty

  • expr1: całkowite wyrażenie typu liczbowego.
  • expr2: całkowite wyrażenie typu liczbowego.

Zwraca

Typ wyniku pasuje do najszerszego typu expr1 i expr2 .

Przykłady

> SELECT 3 ^ 5;
 6