Funkcja exp

Powraca e do potęgi expr .

Składnia

exp(expr)

Argumenty

  • expr: wyrażenie, które oblicza wartość liczbową.

Zwraca

PODWÓJNE.

Przykłady

> SELECT exp(0);
 1.0
> SELECT exp(1);
 2.7182818284590455