Klauzula WHERE

Ogranicza wyniki FROM klauzuli zapytania lub podquery na podstawie określonego warunku.

Składnia

WHERE boolean_expression

Parametry

 • Boolean_expression

  Dowolne wyrażenie, które oblicza typ BOOLEANwyniku . Można połączyć co najmniej dwa wyrażenia przy użyciu operatorów logicznych, takich jak AND lub OR.

Przykłady

> CREATE TABLE person (id INT, name STRING, age INT);
> INSERT INTO person VALUES
  (100, 'John',  30),
  (200, 'Mary', NULL),
  (300, 'Mike',  80),
  (400, 'Dan' ,  50);

-- Comparison operator in `WHERE` clause.
> SELECT * FROM person WHERE id > 200 ORDER BY id;
 300 Mike 80
 400 Dan 50

-- Comparison and logical operators in `WHERE` clause.
> SELECT * FROM person WHERE id = 200 OR id = 300 ORDER BY id;
 200 Mary NULL
 300 Mike  80

-- IS NULL expression in `WHERE` clause.
> SELECT * FROM person WHERE id > 300 OR age IS NULL ORDER BY id;
 200 Mary null
 400 Dan  50

-- Function expression in `WHERE` clause.
> SELECT * FROM person WHERE length(name) > 3 ORDER BY id;
 100 John  30
 200 Mary NULL
 300 Mike  80

-- `BETWEEN` expression in `WHERE` clause.
SELECT * FROM person WHERE id BETWEEN 200 AND 300 ORDER BY id;
 200 Mary NULL
 300 Mike  80

-- Scalar Subquery in `WHERE` clause.
> SELECT * FROM person WHERE age > (SELECT avg(age) FROM person);
 300 Mike 80

-- Correlated Subquery in `WHERE` clause.
> SELECT * FROM person AS parent
  WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM person AS child
         WHERE parent.id = child.id
          AND child.age IS NULL);
 200 Mary NULL