!Operator (znak bąka) (databricks SQL)

Zwraca wartość NOT logiczną wyrażenia logicznego.

Składnia

!expr

Argumenty

  • expr: BOOLEAN wyrażenie.

Zwraca

WARTOŚĆ LOGICZNA.

Ten operator jest synonimem operatora not (Databricks SQL).

Przykłady

> SELECT !true;
 false
> SELECT !false;
 true
> SELECT !NULL;
 NULL