SORT BY, klauzula (databricks SQL)

Zwraca wiersze wyników posortowane w każdej partycji w określonej kolejności użytkownika. Jeśli istnieje więcej niż jedna partycja SORT BY , może zwrócić wynik częściowo uporządkowany. Różni się to od klauzuli ORDER BY , która gwarantuje całkowitą kolejność danych wyjściowych.

Składnia

SORT BY { expression [ sort_direction nulls_sort_oder ] } [, ...]

sort_direction
 [ ASC | DEC ]

nulls_sort_order
 [ NULLS FIRST | NULLS LAST ]

Parametry

 • Wyrażenie

  Wyrażenie dowolnego typu używanego do ustanowienia lokalnej kolejności partycji, w której są zwracane wyniki.

  Jeśli wyrażenie jest wartością literału INT, jest interpretowana jako pozycja kolumny na liście wyboru.

 • sort_direction

  Określa kolejność sortowania dla sortowania według wyrażenia.

  • ASC: kierunek sortowania dla tego wyrażenia jest rosnąco.
  • DESC: kolejność sortowania dla tego wyrażenia jest malejąco.

  Jeśli kierunek sortowania nie jest jawnie określony, domyślnie wiersze są sortowane rosnąco.

 • nulls_sort_order

  Opcjonalnie określa, czy wartości NULL są zwracane przed/po wartościach innych niż NULL. Jeśli null_sort_order nie określono parametru, listy NULL sortuj najpierw, jeśli kolejność sortowania to ASC i sortowanie NULLS jako ostatnie, jeśli kolejność sortowania to DESC.

  • NULLS FIRST: wartości NULL są zwracane najpierw niezależnie od kolejności sortowania.
  • NULLS LAST: wartości NULL są zwracane ostatnio niezależnie od kolejności sortowania.

Podczas określania więcej niż jednego sortowania wyrażeń następuje od lewej do prawej. Wszystkie wiersze w partycji są sortowane według pierwszego wyrażenia. Jeśli istnieją zduplikowane wartości pierwszego wyrażenia, drugie wyrażenie jest używane do rozpoznawania kolejności w grupie duplikatów itd. Wynikowa kolejność nie jest deterministyczna, jeśli istnieją zduplikowane wartości we wszystkich wyrażeniach kolejności.

Przykłady

> CREATE TEMP VIEW person (zip_code, name, age)
  AS VALUES (94588, 'Zen Hui', 50),
       (94588, 'Dan Li', 18),
       (94588, 'Anil K', 27),
       (94588, 'John V', NULL),
       (94511, 'David K', 42),
       (94511, 'Aryan B.', 18),
       (94511, 'Lalit B.', NULL);

-- Use `REPARTITION` hint to partition the data by `zip_code` to
-- examine the `SORT BY` behavior. This is used in rest of the
-- examples.

-- Sort rows by `name` within each partition in ascending manner
> SELECT /*+ REPARTITION(zip_code) */ name, age, zip_code FROM person
  SORT BY name;
  Anil K  27  94588
  Dan Li  18  94588
  John V NULL  94588
 Zen Hui  50  94588
 Aryan B.  18  94511
 David K  42  94511
 Lalit B. NULL  94511

-- Sort rows within each partition using column position.
> SELECT /*+ REPARTITION(zip_code) */ name, age, zip_code FROM person
  SORT BY 1;
  Anil K  27  94588
  Dan Li  18  94588
  John V null  94588
 Zen Hui  50  94588
 Aryan B.  18  94511
 David K  42  94511
 Lalit B. null  94511

-- Sort rows within partition in ascending manner keeping null values to be last.
> SELECT /*+ REPARTITION(zip_code) */ age, name, zip_code FROM person
  SORT BY age NULLS LAST;
  18  Dan Li  94588
  27  Anil K  94588
  50 Zen Hui  94588
 NULL  John V  94588
  18 Aryan B.  94511
  42 David K  94511
 NULL Lalit B.  94511

-- Sort rows by age within each partition in descending manner, which defaults to NULL LAST.
> SELECT /*+ REPARTITION(zip_code) */ age, name, zip_code FROM person
  SORT BY age DESC;
  50 Zen Hui  94588
  27  Anil K  94588
  18  Dan Li  94588
 NULL  John V  94588
  42 David K  94511
  18 Aryan B.  94511
 NULL Lalit B.  94511

-- Sort rows by age within each partition in descending manner keeping null values to be first.
> SELECT /*+ REPARTITION(zip_code) */ age, name, zip_code FROM person
  SORT BY age DESC NULLS FIRST;
 NULL  John V  94588
  50 Zen Hui  94588
  27  Anil K  94588
  18  Dan Li  94588
 NULL Lalit B.  94511
  42 David K  94511
  18 Aryan B.  94511

-- Sort rows within each partition based on more than one column with each column having
-- different sort direction.
> SELECT /*+ REPARTITION(zip_code) */ name, age, zip_code FROM person
  SORT BY name ASC, age DESC;
  Anil K  27  94588
  Dan Li  18  94588
  John V null  94588
 Zen Hui  50  94588
 Aryan B.  18  94511
 David K  42  94511
 Lalit B. null  94511