Azure Information Protection (AIP)

Dowiedz się, jak kontrolować i zabezpieczać wiadomości e-mail, dokumenty oraz poufne dane wewnątrz i na zewnątrz firmy. Od łatwej klasyfikacji po osadzone etykiety i uprawnienia — dzięki usłudze Azure Information Protection Twoje dane będą zawsze lepiej chronione, bez względu na to, gdzie są przechowywane i komu udostępniane.

Informacje o usłudze Azure Information Protection

Omówienie

Klasyfikowanie i ochrona danych w lokalnych magazynach danych

Omówienie

Przewodnik z instrukcjami

Dostosowywanie klienta

Przewodnik z instrukcjami

Zestaw SDK usługi Microsoft Information Protection

Omówienie

Szybki start

Odwołanie

Monitorowanie użycia etykiet i odnajdywania informacji poufnych

Przewodnik z instrukcjami

Odwołanie