Dokumentacja akceleratorów rozwiązań Azure IoT

Akceleratory rozwiązań Azure IoT to kompletne, gotowe do wdrożenia rozwiązania IoT, w których zaimplementowano typowe scenariusze IoT, takie jak zdalne monitorowanie.