Dokumentacja usługi Azure IoT Central (wersja zapoznawcza)

Azure IoT Central to w pełni zarządzane rozwiązanie SaaS (oprogramowanie jako usługa), które ułatwia łączenie i monitorowanie zasobów IoT oraz zarządzanie nimi w odpowiedniej skali. Usługa Azure IoT Central upraszcza początkową konfigurację rozwiązania IoT, a także zmniejsza obciążenie związane z zarządzaniem, koszty operacyjne i ogólny nakład pracy w typowym projekcie IoT. Dowiedz się, jak tworzyć i dostosowywać aplikację usługi Azure IoT Central, używać jej oraz zarządzać nią, korzystając z naszych przewodników Szybki start i samouczków.

5-minutowe przewodniki Szybki start

Dowiedz się, jak utworzyć nową aplikację usługi Azure IoT Central.

Samouczki krok po kroku

Dowiedz się, jak dostosowywać aplikację usługi Azure IoT Central i korzystać z niej.

  1. Definiowanie nowego typu urządzenia
  2. Konfigurowanie reguł
  3. Dostosowywanie widoku operatora
  4. Monitorowanie urządzeń
  5. Dodawanie rzeczywistego urządzenia