Najlepsze rozwiązania marketingowe

Pamiętaj o najlepszych rozwiązaniach marketingowych, gdy tworzysz i wyświetlasz oferty na komercyjnej platformie Marketplace, udostępniamy wersje próbne klienta i łączą się z klientami firmy Microsoft i społecznością partnerów. W przypadku optymalizowania aukcji oferty i kampanii z przechodzeniem do rynku można przyspieszyć pozyskiwanie klientów. Pobierz AppSource najlepszych rozwiązań w witrynie Azure & Marketplace , aby dowiedzieć się, jak maksymalnie wykorzystać działania marketingowe w trybie online.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Microsoft Partner Network może pomóc Ci rozwijać swoją firmę, zobacz artykuł Przejdź do rynku z firmą Microsoft. Zaloguj się do Centrum partnerskiego , aby utworzyć i skonfigurować swoją ofertę.