US Labor Force Statistics (Statystyki dotyczące siły roboczej w USA)

Statystyki dotyczące zasobu siły roboczej — zasób siły roboczej, odsetek ludności aktywnej zawodowo oraz populacja z wyłączeniem wojskowych i osób przebywających w instytucjach, z podziałem według wieku, płci, rasy i pochodzenia etnicznego — w Stanach Zjednoczonych.

Ten zbiór danych pochodzi z danych programu CES (krajowych) publikowanych przez amerykański urząd ds. statystyki zatrudnienia (BLS). Zobacz informacje dotyczące linków i praw autorskich oraz ważne uwagi na temat witryny internetowej, aby zapoznać się z zasadami związanymi z korzystaniem z tego zestawu danych.

Uwaga

Firma Microsoft Azure Open Datasets na zasadzie "jak jest". Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, ani nie udziela żadnych warunków w odniesieniu do korzystania z zestawów danych. W zakresie dozwolonym przez prawo lokalne Microsoft zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty, w tym szkody bezpośrednie, wynikowe, specjalne, pośrednie, pośrednie, przypadkowe lub karalne wynikające z używania zestawów danych.

Zestaw danych jest udostępniany zgodnie z pierwotnymi warunkami, na jakich firma Microsoft otrzymała dane źródłowe. Zestaw danych może zawierać dane pozyskane z firmy Microsoft.

Lokalizacja magazynu

Ten zestaw danych jest przechowywany w regionie platformy Azure Wschodnie stany USA. Zalecamy przydzielanie zasobów obliczeniowych w regionie Wschodnie stany USA z uwagi na koligację.

Kolumny

Nazwa Typ danych Unikatowe Wartości (przykład)
absn_code int 4 3 4
activity_code int 7 8 3
ages_code int 35 10 17
born_code int 3 1 2
cert_code int 5 4 3
chld_code int 6 2 5
class_code int 14 2 1
disa_code int 3 2 1
duration_code int 11 18 6
education_code int 9 40 19
entr_code int 3 1 2
expr_code int 3 1 2
footnote_codes ciąg 7 nan 4.0
hheader_code int 2 1
hour_code int 13 1 16
indy_code int 323 368 169
jdes_code int 3 1 2
lfst_code int 33 20 30
look_code int 7 1 6
mari_code int 5 2 1
mjhs_code int 6 1 5
occupation_code int 566 8999 4999
orig_code int 14 1 2
pcts_code int 23 5 8
period ciąg 18 M07 M06
periodicity_code ciąg 3 M Q
race_code int 14 1 3
rjnw_code int 9 1 3
rnlf_code int 11 63 64
rwns_code int 17 10 1
Sezonowe ciąg 2 U S
seek_code int 2 1
series_id ciąg 45,478 LNU01300000 LNU02034560
series_title ciąg 34,264 (Unadj) Poziom zatrudnienia — branża robocza i pokrewne (Unadj) Poziom siły roboczej
sexs_code int 3 1 2
tdat_code int 6 1 4
wartość float 121,742 3.0 4.0
vets_code int 8 25 1
wkst_code int 7 1 4
rok int 80 2018 2017

Wersja zapoznawcza

series_id rok period wartość footnote_codes lfst_code periodicity_code series_title absn_code activity_code ages_code cert_code class_code duration_code education_code entr_code expr_code hheader_code hour_code indy_code jdes_code look_code mari_code mjhs_code occupation_code orig_code pcts_code race_code rjnw_code rnlf_code rwns_code seek_code sexs_code tdat_code vets_code wkst_code born_code chld_code disa_code Sezonowe
LNS11000031Q 1972 01. kwartał 4300 Nan 10 Q (Seas) Poziom siły roboczej w siły roboczej — 20 lat. & over, Black lub American Men 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1972 Kw02 4370 Nan 10 Q (Seas) Poziom siły roboczej w siły roboczej — 20 lat. & over, Black lub American Men 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1972 Kw03 4397 Nan 10 Q (Seas) Poziom siły roboczej — 20 yrs. & over, Black lub American Men 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1972 Q04 4381 Nan 10 Q (Seas) Poziom siły roboczej — 20 yrs. & over, Black lub American Men 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1973 01. kwartał 4408 Nan 10 Q (Seas) Poziom siły roboczej — 20 yrs. & over, Black lub American Men 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1973 Kw02 4445 Nan 10 Q (Seas) Poziom siły roboczej w siły roboczej — 20 lat. & over, Black lub American Men 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1973 Kw03 4477 Nan 10 Q (Seas) Poziom siły roboczej w siły roboczej — 20 lat. & over, Black lub American Men 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1973 Q04 4523 Nan 10 Q (Seas) Poziom siły roboczej — 20 yrs. & over, Black lub American Men 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1974 Q01 (Q01) 4574 Nan 10 Q (Seas) Poziom siły roboczej — 20 yrs. & over, Black lub American Men 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S
LNS11000031Q 1974 Kw02 4538 Nan 10 Q (Seas) Poziom siły roboczej — 20 yrs. & over, Black lub American Men 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S

Dostęp do danych

Azure Notebooks

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborLFS

labor = UsLaborLFS()
labor_df = labor.to_pandas_dataframe()
labor_df.info()

Azure Databricks

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborLFS

labor = UsLaborLFS()
labor_df = labor.to_spark_dataframe()
display(labor_df.limit(5))

Azure Synapse

Przykład nie jest dostępny dla tej kombinacji platformy/pakietu.

Następne kroki

Wyświetl pozostałe zestawy danych w katalogu Open Datasets katalogu.