Przykłady interfejsu wiersza polecenia platformy Azure dla Azure Database for PostgreSQL — pojedynczy serwer

Poniższa tabela zawiera linki do przykładowych skryptów interfejsu wiersza polecenia platformy Azure dla usługi Azure Database for PostgreSQL.

Link do przykładu Opis
Tworzenie serwera
Tworzenie reguły zapory i serwera Skrypt interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, który tworzy serwer usługi Azure Database for PostgreSQL i konfiguruje regułę zapory na poziomie serwera.
Skalowanie serwera
Skalowanie serwera Skrypt interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, który skaluje serwer usługi Azure Database for PostgreSQL w górę lub w dół, aby dostosować go do zmieniających się potrzeb związanych z wydajnością.
Zmiana konfiguracji serwera
Zmiana konfiguracji serwera Skrypt interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, który zmienia opcje konfiguracji serwera usługi Azure Database for PostgreSQL.
Przywracanie serwera
Przywracanie serwera Skrypt interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, który przywraca serwer usługi Azure Database for PostgreSQL do wcześniejszego punktu w czasie.
Pobieranie dzienników serwera
Włączanie i pobieranie dzienników serwera Skrypt interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, który włącza i pobiera dzienniki serwera usługi Azure Database for PostgreSQL.