Dokumentacja usługi Azure Static Web Apps

Usługa Azure Static Web Apps umożliwia tworzenie aplikacji internetowych w języku JavaScript, które są automatycznie publikowane na podstawie zmian wprowadzanych w serwisie GitHub.