Dokumentacja usługi Azure Time Series Insights

Dowiedz się, jak uruchomić analizę Azure IoT w chmurze za pomocą w pełni zarządzanego przetwarzania zdarzeń, korzystając z przewodników Szybki start, samouczków, przykładów języka JavaScript i dokumentacji interfejsu API REST. Analizuj w czasie rzeczywistym dane z aplikacji, czujników, urządzeń i innych źródeł.