zakład []operator []

Zwraca wartość wyrażenie1 Plus [ wyrażenie2 ] .Returns expression1 plus [expression2].

SkładniaSyntax

wyrażenie1 [ wyrażenie2 ]expression1 [ expression2 ]

Zobacz teżSee also

Odwołania operatorówOperators Reference
MASM BNF, gramatykaMASM BNF Grammar