Opcje kompilatora

cl.exe to narzędzie, które kontroluje kompilatory i linker języka C++ i C++ firmy Microsoft (MSVC). cl.exe można uruchamiać tylko w systemach operacyjnych, które obsługują Microsoft Visual Studio dla Windows.

Uwaga

To narzędzie można uruchomić tylko z Visual Studio wiersza polecenia dewelopera. Nie można uruchomić go z wiersza polecenia systemu lub z Eksplorator plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie MSVC zestawu narzędzi z wiersza polecenia.

Kompilatory generuje pliki obiektów COMMON Object File Format (COFF) (.obj). Linker tworzy pliki wykonywalne (.exe) lub biblioteki linków dynamicznych (DLL).

We wszystkich opcjach kompilatora jest wielkość liter. Można użyć ukośnika (/) lub kreski (-), aby określić opcję kompilatora.

Aby skompilować bez łączenia, użyj /c opcji.

Znajdowanie opcji kompilatora

Aby znaleźć określonej opcji kompilatora, zobacz jedną z następujących list:

Określanie opcji kompilatora

W temacie dla każdej opcji kompilatora omówiono, jak można ją ustawić w środowisku dewelopera. Aby uzyskać informacje na temat określania opcji poza środowiskiem dewelopera, zobacz:

MSVC opcje programu mają również wpływ na sposób budowania programu.

Zobacz też

Odwołanie kompilacji C/C++
CL wywołuje linker