Kontrolowanie edycji komunikatu o błędzieError Message Edit Control

Okno komunikatu o błędzie zawiera tekst komunikatu o błędzie systemu lub komunikat o błędzie modułu na podstawie wprowadzonej wartości.The Error Message box contains the text of the system error message or module error message based on the value entered.

Zobacz teżSee also

Kontrolka edycji wartościValue Edit Control