_chgsign, _chgsignf, _chgsignl_chgsign, _chgsignf, _chgsignl

Odwraca znak argumentu zmiennoprzecinkowego.Reverses the sign of a floating-point argument.

SkładniaSyntax

double _chgsign(
   double x
);
float _chgsignf(
   float x
);
long double _chgsignl(
   long double x
);

ParametryParameters

xx
Wartość zmiennoprzecinkowa do zmiany.The floating-point value to be changed.

Wartość zwracanaReturn Value

Funkcje _chgsign zwracają wartość, która jest równa argumentowi zmiennoprzecinkowemu x, ale z odwróconym znakiem.The _chgsign functions return a value that's equal to the floating-point argument x, but with its sign reversed. Nie ma żadnego powrotu błędu.There's no error return.

WymaganiaRequirements

ProceduraRoutine Wymagany nagłówekRequired header
_chgsign_chgsign <float.h>
_chgsignf, _chgsignl_chgsignf, _chgsignl <math.h>

Aby uzyskać więcej informacji o zgodności, zobacz zgodność.For more compatibility information, see Compatibility.

Zobacz teżSee also

Obsługa zmiennoprzecinkowaFloating-Point Support
fabs, fabsf, fabslfabs, fabsf, fabsl
copysign, copysignf, copysignl, _copysign, _copysignf, _copysignlcopysign, copysignf, copysignl, _copysign, _copysignf, _copysignl