C28210C28210

Ostrzeżenie C28210: adnotacje dla _On_failure_ kontekstu nie mogą być w jawnym kontekście wstępnymwarning C28210: Annotations for the _On_failure_ context must not be in explicit pre context

Adnotacje _On_failure_ muszą być jawnie lub niejawnie wskazywane w __post kontekście, to znaczy, do zastosowania po zwracaniu funkcji.Annotations _On_failure_ must be explicitly or implicitly indicated in __post context, that is, to be applied after the function returns. Użyj _drv_out , aby to zapewnić.Use _drv_out to ensure this.