Platform:: InvalidArgumentException, KlasaPlatform::InvalidArgumentException Class

Zgłaszany, gdy jeden z argumentów dostarczonych do metody jest nieprawidłowy.Thrown when one of the arguments provided to a method is not valid.

SkładniaSyntax

public ref class InvalidArgumentException : COMException,    IException,    IPrintable,    IEquatable

UwagiRemarks

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Klasa COMException .For more information, see the COMException class.

WymaganiaRequirements

Minimalny obsługiwany klient: System Windows 8Minimum supported client: Windows 8

Minimalny obsługiwany serwer: System Windows Server 2012Minimum supported server: Windows Server 2012

Przestrzeń nazw: PlatformachNamespace: Platform

Metadane: obiekt platform. winmdMetadata: platform.winmd

Zobacz teżSee also

Platform:: COMException, KlasaPlatform::COMException Class