RuntimeClassBase — StrukturaRuntimeClassBase Structure

Obsługuje infrastrukturę WRL i nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie.Supports the WRL infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

SkładniaSyntax

struct RuntimeClassBase;

UwagiRemarks

Używany do wykrywania RuntimeClass w funkcji Make .Used to detect RuntimeClass in the Make function.

RuntimeClassBase jest pustą strukturą.RuntimeClassBase is an empty structure.

Hierarchia dziedziczeniaInheritance Hierarchy

RuntimeClassBase

WymaganiaRequirements

Nagłówek: implementuje. hHeader: implements.h

Przestrzeń nazw: Microsoft:: WRL::D etailsNamespace: Microsoft::WRL::Details

Zobacz teżSee also

Microsoft:: WRL::D etails — przestrzeń nazwMicrosoft::WRL::Details Namespace