Błąd kompilatora C2602Compiler Error C2602

element "Class:: identifier" nie jest elementem członkowskim klasy bazowej elementu "Class"'class::Identifier' is not a member of a base class of 'class'

Identifier nie można uzyskać dostępu, ponieważ nie jest on członkiem dziedziczonym z żadnej klasy bazowej.Identifier cannot be accessed because it is not a member inherited from any base class.

Poniższy przykład generuje C2602:The following sample generates C2602:

// C2602.cpp
// compile with: /c
struct X {
   int x;
};
struct A {
   int a;
};
struct B : public A {
   X::x;   // C2602 B is not derived from X
   A::a;   // OK
};