Błąd kompilatora C2854Compiler Error C2854

Błąd składniowy w #pragma hdrstopsyntax error in #pragma hdrstop

#pragma hdrstopNadaje nieprawidłową nazwę pliku.The #pragma hdrstop gives an invalid filename. Do dyrektywy pragma można następować opcjonalną nazwę pliku w nawiasach i cudzysłowie:The pragma can be followed by an optional filename in parentheses and quotation marks:

Poniższy przykład generuje C2854:The following sample generates C2854:

// C2854.cpp
// compile with: /c
#pragma hdrstop( "\\source\\pchfiles\\myheader.pch" ]   // C2854
// try the following line instead
// #pragma hdrstop( "\\source\\pchfiles\\myheader.pch" )