Błąd BSCMAKE BK1510BSCMAKE Error BK1510

uszkodzenie. Nazwa pliku SBRcorrupt .SBR file filename

Określony plik. sbr nie ma oczekiwanego formatu.The given .sbr file does not have the expected format. Skompiluj ponownie, aby utworzyć nowy element. sbr.Recompile to create a new .sbr.