<csignal><csignal>

Zawiera nagłówek standardowej biblioteki C <signal.h> i dodaje skojarzone nazwy do std przestrzeni nazw.Includes the C Standard library header <signal.h> and adds the associated names to the std namespace. Dołączenie tego nagłówka zapewnia, że nazwy zadeklarowane za pomocą zewnętrznego powiązania w nagłówku standardowej biblioteki C są deklarowane w std przestrzeni nazw.Including this header ensures that the names declared using external linkage in the Standard C library header are declared in the std namespace.

SkładniaSyntax

#include <csignal>

Przestrzeń nazw i makraNamespace and Macros

namespace std {
    using sig_atomic_t = see below;

    extern using signal-handler = void(int);
}

#define SIG_DFL
#define SIG_ERR
#define SIG_IGN
#define SIGABRT
#define SIGFPE
#define SIGILL
#define SIGINT
#define SIGSEGV
#define SIGTERM

FunkcjeFunctions

signal-handler* signal(int sig, signal-handler* func);
int raise(int sig);

Zobacz teżSee also

Dokumentacja plików nagłówkowychHeader Files Reference
Omówienie standardowej biblioteki języka C++C++ Standard Library Overview
Bezpieczeństwo wątku w standardowej bibliotece języka C++Thread Safety in the C++ Standard Library