defer_lock_t — Strukturadefer_lock_t Structure

Reprezentuje typ, który definiuje obiekt defer_lock , który jest używany do wybrania jednego z przeciążonych konstruktorów unique_lock.Represents a type that defines a defer_lock object that is used to select one of the overloaded constructors of unique_lock.

SkładniaSyntax

struct defer_lock_t;

WymaganiaRequirements

Nagłówek:<mutex>Header: <mutex>

Przestrzeń nazw: stdNamespace: std

Zobacz teżSee also

Dokumentacja plików nagłówkowychHeader Files Reference
<mutex>