<iosfwd><iosfwd>

Deklaruje przekazywanie odwołań do kilku szablonów klas używanych w ramach iostreams.Declares forward references to several class templates used throughout iostreams. Wszystkie te szablony klas są zdefiniowane w innych standardowych nagłówkach.All such class templates are defined in other standard headers. Ten nagłówek jest uwzględniany jawnie tylko wtedy, gdy potrzebna jest jedna z jej deklaracji, ale nie jej definicja.You include this header explicitly only when you need one of its declarations, but not its definition.

SkładniaSyntax

#include <iosfwd>

TypedefsTypedefs

typedef T1 streamoff;
typedef T2 streamsize;
typedef fpos streampos;

// char TYPE DEFINITIONS
typedef basic_ios<char, char_traits<char>> ios;
typedef basic_streambuf<char, char_traits<char>> streambuf;
typedef basic_istream<char, char_traits<char>> istream;
typedef basic_ostream<char, char_traits<char>> ostream;
typedef basic_iostream<char, char_traits<char>> iostream;
typedef basic_stringbuf<char, char_traits<char>> stringbuf;
typedef basic_istringstream<char, char_traits<char>> istringstream;
typedef basic_ostringstream<char, char_traits<char>> ostringstream;
typedef basic_stringstream<char, char_traits<char>> stringstream;
typedef basic_filebuf<char, char_traits<char>> filebuf;
typedef basic_ifstream<char, char_traits<char>> ifstream;
typedef basic_ofstream<char, char_traits<char>> ofstream;
typedef basic_fstream<char, char_traits<char>> fstream;

// wchar_t TYPE DEFINITIONS
typedef basic_ios<wchar_t, char_traits<wchar_t>> wios;
typedef basic_streambuf<wchar_t, char_traits<wchar_t>> wstreambuf;
typedef basic_istream<wchar_t, char_traits<wchar_t>> wistream;
typedef basic_ostream<wchar_t, char_traits<wchar_t>> wostream;
typedef basic_iostream<wchar_t, char_traits<wchar_t>> wiostream;
typedef basic_stringbuf<wchar_t, char_traits<wchar_t>> wstringbuf;
typedef basic_istringstream<wchar_t, char_traits<wchar_t>> wistringstream;
typedef basic_ostringstream<wchar_t, char_traits<wchar_t>> wostringstream;
typedef basic_stringstream<wchar_t, char_traits<wchar_t>> wstringstream;
typedef basic_filebuf<wchar_t, char_traits<wchar_t>> wfilebuf;
typedef basic_ifstream<wchar_t, char_traits<wchar_t>> wifstream;
typedef basic_ofstream<wchar_t, char_traits<wchar_t>> wofstream;
typedef basic_fstream<wchar_t, char_traits<wchar_t>> wfstream;

Przekazywanie deklaracji i szablonów klasForward declarations and class templates

template <class _Statetype>
class fpos;

template <class Elem>;
class char_traits;

class char_traits<char>;

class char_traits<wchar_t>;

template <class T>
class allocator;

class ios_base;

template <class Elem, class Tr = char_traits<Elem>>
class basic_ios;

template <class Elem, class Tr = char_traits<Elem>>
class istreambuf_iterator;

template <class Elem, class Tr = char_traits<Elem>>
class ostreambuf_iterator;

template <class Elem, class Tr = char_traits<Elem>>
class basic_streambuf;

template <class Elem, class Tr = char_traits<Elem>>
class basic_istream;

template <class Elem, class Tr = char_traits<Elem>>
class basic_ostream;

template <class Elem, class Tr = char_traits<Elem>>
class basic_iostream;

template <class Elem, class Tr = char_traits<Elem>>
class basic_stringbuf;

template <class Elem, class Tr = char_traits<Elem>>
class basic_istringstream;

template <class Elem, class Tr = char_traits<Elem>>
class basic_ostringstream;

template <class Elem, class Tr = char_traits<Elem>>
class basic_stringstream;

template <class Elem, class Tr = char_traits<Elem>>
class basic_filebuf;

template <class Elem, class Tr = char_traits<Elem>>
class basic_ifstream;

template <class Elem, class Tr = char_traits<Elem>>
class basic_ofstream;

template <class Elem, class Tr = char_traits<Elem>>
class basic_fstream;

Zobacz teżSee also

Dokumentacja plików nagłówkowychHeader Files Reference
Bezpieczeństwo wątku w standardowej bibliotece języka C++Thread Safety in the C++ Standard Library
Programowanie iostreamiostream Programming
Konwencje iostreamsiostreams Conventions