is_nothrow_default_constructible — klasais_nothrow_default_constructible Class

Testuje, czy typ ma niezgłaszany domyślny Konstruktor.Tests whether type has a non-throwing default constructor.

SkładniaSyntax

template <class Ty>
struct is_nothrow_default_constructible;

ParametryParameters

BrTy
Typ do zapytania.The type to query.

UwagiRemarks

Wystąpienie predykatu typu ma wartość true, jeśli typ ty ma konstruktora domyślnego nothrow, w przeciwnym razie zawiera wartość false.An instance of the type predicate holds true if the type Ty has a nothrow default constructor, otherwise it holds false. Wystąpienie predykatu typu jest równoważne z is_nothrow_constructible<Ty> .An instance of the type predicate is equivalent to is_nothrow_constructible<Ty>.

WymaganiaRequirements

Nagłówek:<type_traits>Header: <type_traits>

Przestrzeń nazw: stdNamespace: std

Zobacz teżSee also

<type_traits><type_traits>