remove_reference — Klasaremove_reference Class

Tworzy typ inny niż odwołanie z typu.Makes non reference type from type.

SkładniaSyntax

template <class T>
struct remove_reference;

template <class T>
using remove_reference_t = typename remove_reference<T>::type;

ParametryParameters

TT
Typ do modyfikacji.The type to modify.

UwagiRemarks

Wystąpienie remove_reference<T> przechowuje zmodyfikowany typ, który jest T1 podczas T ma postać T1&, w przeciwnym razie T.An instance of remove_reference<T> holds a modified-type that is T1 when T is of the form T1&, otherwise T.

PrzykładExample

#include <type_traits>
#include <iostream>

int main()
  {
  int *p = (std::remove_reference_t<int&> *)0;

  p = p; // to quiet "unused" warning
  std::cout << "remove_reference_t<int&> == "
    << typeid(*p).name() << std::endl;

  return (0);
  }
remove_reference_t<int&> == int

WymaganiaRequirements

Nagłówek: <type_traits >Header: <type_traits>

Namespace: standardoweNamespace: std

Zobacz takżeSee also

<type_traits><type_traits>
add_lvalue_reference, klasaadd_lvalue_reference Class