<Operatory wektorów ><vector> operators

operator! =operator!=

Testuje, czy obiekt po lewej stronie operatora nie jest równy obiektowi po prawej stronie.Tests if the object on the left side of the operator is not equal to the object on the right side.

bool operator!=(const vector<Type, Allocator>& left, const vector<Type, Allocator>& right);

ParametryParameters

lewymleft
Obiekt typu vector.An object of type vector.

Kliknijright
Obiekt typu vector.An object of type vector.

Wartość zwracanaReturn Value

true Jeśli wektory nie są równe; false Jeśli wektory są równe.true if the vectors are not equal; false if the vectors are equal.

UwagiRemarks

Dwa wektory są równe, jeśli mają taką samą liczbę elementów, a ich odpowiednie elementy mają takie same wartości.Two vectors are equal if they have the same number of elements and their respective elements have the same values. W przeciwnym razie są one nierówne.Otherwise, they are unequal.

PrzykładExample

// vector_op_ne.cpp
// compile with: /EHsc
#include <vector>
#include <iostream>

int main( )
{
  using namespace std;

  vector <int> v1, v2;
  v1.push_back( 1 );
   v2.push_back( 2 );

  if ( v1 != v2 )
   cout << "Vectors not equal." << endl;
  else
   cout << "Vectors equal." << endl;
}
Vectors not equal.

zakład<operator<

Testuje, czy obiekt po lewej stronie operatora jest mniejszy od obiektu po prawej stronie.Tests if the object on the left side of the operator is less than the object on the right side.

bool operator<(const vector<Type, Allocator>& left, const vector<Type, Allocator>& right);

ParametryParameters

lewymleft
Obiekt typu vector.An object of type vector.

Kliknijright
Obiekt typu vector.An object of type vector.

Wartość zwracanaReturn Value

true Jeśli wektor po lewej stronie operatora jest mniejszy od wektora po prawej stronie operatora; w przeciwnym razie false .true if the vector on the left side of the operator is less than the vector on the right side of the operator; otherwise false.

PrzykładExample

// vector_op_lt.cpp
// compile with: /EHsc
#include <vector>
#include <iostream>

int main( )
{
  using namespace std;

  vector <int> v1, v2;
  v1.push_back( 1 );
  v1.push_back( 2 );
  v1.push_back( 4 );

  v2.push_back( 1 );
  v2.push_back( 3 );

  if ( v1 < v2 )
   cout << "Vector v1 is less than vector v2." << endl;
  else
   cout << "Vector v1 is not less than vector v2." << endl;
}
Vector v1 is less than vector v2.

zakład<=operator<=

Testuje, czy obiekt po lewej stronie operatora jest mniejszy od lub równy obiektowi po prawej stronie.Tests if the object on the left side of the operator is less than or equal to the object on the right side.

bool operator<=(const vector<Type, Allocator>& left, const vector<Type, Allocator>& right);

ParametryParameters

lewymleft
Obiekt typu vector.An object of type vector.

Kliknijright
Obiekt typu vector.An object of type vector.

Wartość zwracanaReturn Value

true Jeśli wektor po lewej stronie operatora jest mniejszy lub równy wektorowi po prawej stronie operatora; w przeciwnym razie false .true if the vector on the left side of the operator is less than or equal to the vector on the right side of the operator; otherwise false.

PrzykładExample

// vector_op_le.cpp
// compile with: /EHsc
#include <vector>
#include <iostream>

int main( )
{
  using namespace std;

  vector <int> v1, v2;
  v1.push_back( 1 );
  v1.push_back( 2 );
  v1.push_back( 4 );

  v2.push_back( 1 );
  v2.push_back( 3 );

  if ( v1 <= v2 )
   cout << "Vector v1 is less than or equal to vector v2." << endl;
  else
   cout << "Vector v1 is greater than vector v2." << endl;
}
Vector v1 is less than or equal to vector v2.

operator = =operator==

Testuje, czy obiekt po lewej stronie operatora jest równy obiektowi po prawej stronie.Tests if the object on the left side of the operator is equal to the object on the right side.

bool operator==(const vector<Type, Allocator>& left, const vector<Type, Allocator>& right);

ParametryParameters

lewymleft
Obiekt typu vector.An object of type vector.

Kliknijright
Obiekt typu vector.An object of type vector.

Wartość zwracanaReturn Value

true Jeśli wektor po lewej stronie operatora jest równy wektorowi po prawej stronie operatora; w przeciwnym razie false .true if the vector on the left side of the operator is equal to the vector on the right side of the operator; otherwise false.

UwagiRemarks

Dwa wektory są równe, jeśli mają taką samą liczbę elementów, a ich odpowiednie elementy mają takie same wartości.Two vectors are equal if they have the same number of elements and their respective elements have the same values. W przeciwnym razie są one nierówne.Otherwise, they are unequal.

PrzykładExample

// vector_op_eq.cpp
// compile with: /EHsc
#include <vector>
#include <iostream>

int main( )
{
  using namespace std;

  vector <int> v1, v2;
  v1.push_back( 1 );
  v2.push_back( 1 );

  if ( v1 == v2 )
   cout << "Vectors equal." << endl;
  else
   cout << "Vectors not equal." << endl;
}
Vectors equal.

zakład>operator>

Testuje, czy obiekt po lewej stronie operatora jest większy niż obiekt po prawej stronie.Tests if the object on the left side of the operator is greater than the object on the right side.

bool operator>(const vector<Type, Allocator>& left, const vector<Type, Allocator>& right);

ParametryParameters

lewymleft
Obiekt typu vector.An object of type vector.

Kliknijright
Obiekt typu vector.An object of type vector.

Wartość zwracanaReturn Value

true Jeśli wektor po lewej stronie operatora jest większy niż wektor po prawej stronie operatora; w przeciwnym razie false .true if the vector on the left side of the operator is greater than the vector on the right side of the operator; otherwise false.

PrzykładExample

// vector_op_gt.cpp
// compile with: /EHsc
#include <vector>
#include <iostream>

int main( )
{
  using namespace std;

  vector <int> v1, v2;
  v1.push_back( 1 );
  v1.push_back( 3 );
  v1.push_back( 1 );

  v2.push_back( 1 );
  v2.push_back( 2 );
  v2.push_back( 2 );

  if ( v1 > v2 )
   cout << "Vector v1 is greater than vector v2." << endl;
  else
   cout << "Vector v1 is not greater than vector v2." << endl;
}
Vector v1 is greater than vector v2.

zakład>=operator>=

Testuje, czy obiekt po lewej stronie operatora jest większy niż lub równy obiektowi po prawej stronie.Tests if the object on the left side of the operator is greater than or equal to the object on the right side.

bool operator>=(const vector<Type, Allocator>& left, const vector<Type, Allocator>& right);

ParametryParameters

lewymleft
Obiekt typu vector.An object of type vector.

Kliknijright
Obiekt typu vector.An object of type vector.

Wartość zwracanaReturn Value

true Jeśli wektor po lewej stronie operatora jest większy niż lub równy wektorowi po prawej stronie wektora; w przeciwnym razie false .true if the vector on the left side of the operator is greater than or equal to the vector on the right side of the vector; otherwise false.

PrzykładExample

// vector_op_ge.cpp
// compile with: /EHsc
#include <vector>
#include <iostream>

int main( )
{
  using namespace std;

  vector <int> v1, v2;
  v1.push_back( 1 );
  v1.push_back( 3 );
  v1.push_back( 1 );

   v2.push_back( 1 );
  v2.push_back( 2 );
  v2.push_back( 2 );

  if ( v1 >= v2 )
   cout << "Vector v1 is greater than or equal to vector v2." << endl;
  else
   cout << "Vector v1 is less than vector v2." << endl;
}
Vector v1 is greater than or equal to vector v2.