last_islast_is

Określa indeks ostatniego elementu tablicy, który ma zostać przesłany.Specifies the index of the last array element to be transmitted.

SkładniaSyntax

[ last_is("expression") ]

ParametryParameters

expressionexpression
Co najmniej jedno wyrażenie języka C.One or more C-language expressions. Puste gniazda argumentów są dozwolone.Empty argument slots are allowed.

UwagiRemarks

Atrybut last_is C++ ma takie same funkcje jak atrybut last_is MIDL.The last_is C++ attribute has the same functionality as the last_is MIDL attribute.

PrzykładExample

Zobacz first_is , aby zapoznać się z przykładem, jak określić sekcję tablicy.See first_is for an example of how to specify a section of an array.

WymaganiaRequirements

Kontekst atrybutuAttribute context WartośćValue
DotyczyApplies to Pole w struct lub union , parametr interfejsu, metoda interfejsuField in struct or union, interface parameter, interface method
PowtarzalnośćRepeatable NieNo
Wymagane atrybutyRequired attributes BrakNone
Nieprawidłowe atrybutyInvalid attributes BrakNone

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz konteksty atrybutów.For more information, see Attribute Contexts.

Zobacz teżSee also

Atrybuty IDLIDL Attributes
Atrybuty typedef, enum, Union i structTypedef, Enum, Union, and Struct Attributes
Atrybuty parametruParameter Attributes
first_isfirst_is
max_ismax_is
length_islength_is
size_issize_is