MMCBUTTON Struktura

Definicja

Zawiera wartości, które są używane do tworzenia przycisków na pasku narzędzi.Contains values that are used to create buttons on a toolbar.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class MMCBUTTON
public struct MMCBUTTON
type MMCBUTTON = struct
Public Structure MMCBUTTON
Dziedziczenie
MMCBUTTON

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat programowania przy użyciu struktury MMCBUTTON i programu Microsoft Management Console (MMC), zobacz Przewodnik programisty programu MMC.For more information about programming with the MMCBUTTON structure and the Microsoft Management Console (MMC), see the MMC Programmer's Guide.

Dotyczy