STGMEDIUM Struktura

Definicja

Zawiera uogólnione dojście pamięci globalnej do użycia na potrzeby operacji transferu danych.Provides a generalized global memory handle to use for data transfer operations.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class STGMEDIUM
public struct STGMEDIUM
type STGMEDIUM = struct
Public Structure STGMEDIUM
Dziedziczenie
STGMEDIUM

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat programowania przy użyciu struktury STGMEDIUM i programu Microsoft Management Console (MMC), zobacz Przewodnik programisty programu MMC.For more information about programming with the STGMEDIUM structure and the Microsoft Management Console (MMC), see the MMC Programmer's Guide.

Dotyczy