ApplicationProfilesPropertyValues.Configuration Pole

Definicja

Wartość nadana w Source Duende.IdentityServer.Models.Resource.Properties lub , aby Duende.IdentityServer.Models.Client.Properties wskazać, że aplikacja została zdefiniowana w konfiguracji.

public: System::String ^ Configuration;
public const string Configuration;
val mutable Configuration : string
Public Const Configuration As String 

Wartość pola

String

Dotyczy