ElementReferenceExtensions Klasa

Definicja

Klasa statyczna, która dodaje metody rozszerzenia do ElementReference klasy .

public ref class ElementReferenceExtensions abstract sealed
public static class ElementReferenceExtensions
type ElementReferenceExtensions = class
Public Module ElementReferenceExtensions
Dziedziczenie
ElementReferenceExtensions

Metody

FocusAsync(ElementReference)

Umożliwia skupienie się na elemencie, biorąc pod uwagę jego ElementReference .

FocusAsync(ElementReference, Boolean)

Umożliwia skupienie się na elemencie, biorąc pod uwagę jego ElementReference .

Dotyczy